Danmarks Frie Forskningsfond: Bedre rammer for psykiatrien II

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter udført af flere forskere (herunder postdockandidater og ph.d.-studerende) af op til 4½ års varighed på mellem 2.200.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead/administrationsbidrag.

Nøgleord

  • Bedre rammer for psykiatrien
  • Høj international kvalitet
  • Klar og afgrænset problemformulering
Alle opførte projektdeltageres rolle (VIP, TAP og uanset lønmidler eller ej) skal være tilstrækkeligt balanceret og deltagernes konkrete rolle skal være beskrevet og retfærdiggjort.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 4.300.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder