Danmarks Frie Forskningsfond: Bedre rammer for psykiatrien I

For at fremme kvaliteten af dansk forskning giver DFF midler til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til 2.200.000 kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk) er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Varigheden af et DFF-Forskningsprojekt1 (tematisk) er typisk 3 år, men med mulighed for at søge om et projekt af op til 4 års varighed, hvis der indgår ph.d.-studerende i projektet.

Nøgleord

  • Bedre rammer for psykiatrien
  • Høj international kvalitet
  • Klar og afgrænset problemformulering
Alle opførte projektdeltageres rolle (VIP, TAP og uanset lønmidler eller ej) skal være tilstrækkeligt balanceret og deltagernes konkrete rolle skal være beskrevet og retfærdiggjort.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder