Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: Det danske klyngeprogram

Frem til den 13. august 2024 kl. 12.00 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbent for ansøgninger til sin del af finansieringen af “Det danske klyngeprogram 2025-2028”.
Der kan parallelt søges om midler og udpegning hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det er Uddannelses- og Forskningsministeren, der forestår udpegning af klyngeorganisationer for perioden 2025-2028.

Nøgleord

  • Styrke SMV'ers produktivitet og konkurrenceevne
  • Fremme og accelerere SMV'ers samarbejde om innovation
  • Videreudvikle en stærk og konsolideret klyngestruktur
Med ansøgningsrunden vil bestyrelsen styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere SMV’ers samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Ansøgningsrunden skal derudover videreudvikle en stærk og konsolideret klyngestruktur, til fordel for de danske SMV’er.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 23 mio kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    13.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder