Danmark Fonden

Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver inden for børne – og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand.
Fondens formål omfatter løsningen af uddannelsesmæssige opgaver for børn og unge samt kulturelle og videnskabelige opgaver.

Nøgleord

  • Børne- og ungdomsforsorgen
  • Den sociale sektor i videste forstand
  • Løsningen af uddannelsesmæssige opgaver for børn og unge
Der er ikke ansøgningsskemaer og frister for indsendelse af ansøgninger.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder