Danfoss: Medarbejderfond

Danfoss Medarbejderfond er en selvejende institution, der har til formål at yde hjælp i form af blandt andet personlig rådgivning og økonomisk støtte. Hjælpen kan efter ansøgning ydes til alle medarbejdere, deres nærmeste pårørende samt veteraner hos Danfoss i Danmark. Det er fondens bestyrelse, der én gang månedligt tager stilling til de modtagne ansøgninger.

Nøgleord

  • Personlig og økonomisk rådgivning
  • Lån eller tilskud
  • I forbindelse med skift i livssituation el. begivenheder
Medarbejderfonden er behjælpelig med både personlig og økonomisk rådgivning. Ansøgning foregår ved personlig samtale. Desuden kan fonden yde økonomisk hjælp i form af lån eller tilskud. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, sygdom, dårlig økonomi, gældssanering, flytning/boligindskud, konfirmation og lignende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder