Dampskibsselskabet Orients Fond: Søfart

Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse, forskning og formidling

Nøgleord

 • Uddannelse
 • Formidling
 • Forskning
Fonden offentliggør almindeligvis ikke donationer i medier, men forbeholder sig ret til at omtale donationer på Fondens hjemmeside eller i andre sammenhænge. Større bevillinger til maritime og almenvelgørende formål offentliggøres i Fondens årsberetning. Afslag på donation offentliggøres ikke.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  Genåbner: 12.08.2024
  Frist: 20.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder