Claus Sørensens Fond

Claus Sørensens Fond er en erhvervsdrivende fond oprettet i 1964 af direktør og pioner Claus Sørensen. Fondens formål er at understøtte og udlodde midler til bla. almennyttige formål og til Claus Sørensen descendenter.

Nøgleord

  • Almennyttige initiativer i Esbjerg Kommune
  • Særlige projekter
  • Fondens medvirken skal have en afgørende påvirkning af projektets gennemførelse
Foruden udlodning vedrørende fremme af dansk fiskeri og veltjente personer, jf. $ 3, stk. 1, B., udlodder fonden til almennyttige formål.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder