CISU: Civilsamfundspuljen – Medborgerindsatser

Medborgerindsatser kan være traditionelle projekter eller indsatser af mere eksperimenterende karakter.

Nøgleord

  • Traditionelle projekter
  • Indsatser af mere eksperimenterende karakter
  • Afprøv nye metoder og tilgange
Formålet med puljen er at gøre fattige og udsatte grupper i stand til selv at arbejde med forbedringer af de forhold, som de anser for vigtige, relevante og nødvendige, og som strukturelt og på længere sigt er med til at forbedre deres levevilkår i samfundet lokalt, nationalt og globalt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    200.000 - 500.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder