Christian Nielsens Fond

Drift af danske virksomhed til fordel for dansk industri

Nøgleord

  • Forskning med industrielt sigte inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri
  • Opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri
  • Fysiske produkter
Fondssekretæren modtager ansøgningerne og sikrer, at de falder inden for fundatsens rammer. I modsat fald sendes umiddelbart afslag. Ansøgningerne vurderes derefter af bestyrelsens medlemmer, og ved det følgende bestyrelsesmøde diskuteres og tages der endelig stilling til den enkelte ansøgning. Ansøgerne vil en til to uger efter bestyrelsesmødet få direkte svar på, hvorvidt de modtager en bevilling eller et afslag.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Afventer ny frist
Se lignende søgemuligheder