Carlsen-Langes Legatstiftelse: Andet fædrelandsk eller almenmenneskeligt øjemed

Inden for denne hovedkategori er det overladt til bestyrelsens bedste skøn at støtte noget fædrelandsk eller almenmenneskeligt. I Praksis ydes især støtte til lokale foreninger, institutioner mv., der samler befolkningen om kulturelle og medmenneskelige formål.

Nøgleord

  • Lokale foreninger og institutioner
  • Samle befolkningen
  • Kulturelle og medmenneskelige formål
Carlsen-Langes Legatstiftelse har én årlig uddeling, og ansøgninger må for at komme i betragtning være indtastet i Stiftelsens elektroniske ansøgningsskema inden 1. november. Svar på ansøgninger, der imødekommes, vil sædvanligvis blive fremsendt inden udgangen af marts måned.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    30.10.2024
Se lignende søgemuligheder