Carlsbergfondet: Forskningsformidling

Carlsbergfondet ønsker at fremme oplysning, almendannelse og den generelle interesse for videnskab og forskning. Herunder at styrke videnskaben og forskningens position i samfundet samt i den offentlige samtale og debat.

Nøgleord

  • Formidling af videnskab og aktuel forskning
  • Bidrage til en offentlig, faktabaseret debat
  • Fremme relation, kendskab, tillid og samarbejde
Forskningsformidling kan søges af selvstændige formidlere, offentlige institutioner, private virksomheder eller almennyttige organisationer. Ansøger skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling, f.eks. journalistik eller medieproduktion. Ansøger skal være projektets leder og/eller leder ved den institution, der administrerer projektet. Private virksomheder og producenter kan søge støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. Dele af projektets bærende formidling skal som minimum således være frit tilgængeligt for offentligheden.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    100.000 - 3.000.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.09.2024 16.00
Se lignende søgemuligheder