Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Projekter

Udover at uddele hæderspriser støtter fonden også få udvalgte projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Nøgleord

 • Støtte få udvalgte projekter
 • Synliggørelse og formidling
 • Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke
Der er ingen ansøgningsfrist, men bestyrelsen afholder typisk møder en gang i kvartalet, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  13.09.2024
  12.12.2024
Se lignende søgemuligheder