Carl August og Jenny Andersens Fond

Fondens formål er at anvende dens overskud i børneforsorgens tjeneste til hjælp for ubemidlede børn, fx. som hjælp til trængende enligtstillede mødre med børn, der er undergivet deres forsorg, hjælp til børns ferieophold, støtte til eksisterende børnehjem eller oprettelse af nye sådanne, støtte til kuranstalter eller sanatorier for børn og til børnehaver.

Nøgleord

  • Hjælp for ubemidlede børn
  • Hjælp til trængende privatpersoner
  • Støtte til institutioner eller foreninger, målrettet børneforsorg
Bestyrelsen træffer i henhold til fundatsen afgørelse om, hvorvidt understøttelserne skal ydes umiddelbart til trængende, til de pågældende institutioner eller til foreninger til børneforsorg.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder