C.L. Davids Fond og Samling

C.L. Davids Fond og Samling er en erhvervsdrivende fond, som ejer museet Davids Samling. Fondens hovedformål er at bevare og forøge de samlinger, der findes i Davids Samling samt at tilgængeliggøre disse for offentligheden.

Derudover kan der ydes støtte til studier, der måtte fremme Danmarks forbindelser med og forståelse af de nærorientalske landes kunst og kultur. Der kan ydes støtte til kunsthåndværkets fremme og forståelse og interesse for samme, og der kan derudover ydes støtte til andre almene formål efter bestyrelsens bestemmelse.

Nøgleord

  • Studier, der måtte fremme Danmarks forbindelser med og forståelse af de nærorientalske landes kunst og kultur
  • Kunsthåndværkets fremme og forståelse og interesse for samme
  • Andre almene formål efter bestyrelsens bestemmelse
Henvendelse vedrørende ansøgninger til C.L. Davids Fond og Samling bedes rettet til museumsdirektør Joachim Meyer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder