Brøndby Kommune: Udviklingspuljen

Udviklingspuljen administreres af folkeoplysningsudvalget og har til formål at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt fritidsudbud igennem nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor den frie folkeoplysende virksomhed.

Nøgleord

  • Nye initiativer
  • Udvikling af eksisterende og/eller tværgående aktiviteter
  • Afvikling af arrangementer el. enkeltprojekter
Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget kan prioritere særlige områder. Såfremt den af Idræts- og Fritidsudvalgets afsatte rammebeløb ikke er forbrugt 1. november i kalenderåret, tilbageføres beløbet til udvalgets budget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder