Bornholm Kommune: Rejsefond

Idrætsforeninger kan søge om rejsetilskud via Idrættens Rejsefond, mens øvrige foreninger – f.eks. skakklubber, spejdere og lignende – kan søge om rejsetilskud hos kommunen.

Nøgleord

  • Rejser for medlemmer under 25 år til stævne, turnerings- og lejrvirksomhed
  • Op til 50% af foreningens udgifter
  • Op til 1.000 kr. pr. person
Det er foreningernes udgifter til rejserne, der kan søges tilskud til. Medlemmers egenbetaling til rejserne er ikke tilskudsberettiget. Tilskuddene fordeles én gang hvert år i forhold til antallet af indkomne ansøgninger. Er der f.eks. søgt om tilskud på 100.000 kroner af en pulje på 25.000 kroner, vil foreningerne få 25 procent af rejseudgifterne dækket.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.01.2025
Se lignende søgemuligheder