Børne- og Undervisningsministeriet: Servicekoncepter

Formålet med puljen er at understøtte AMU-udbydere i at etablere en virksomhedsnær udrednings- og rådgivningsfunktion og dermed deltage i virksomhedernes indledende overvejelser og planlægning af, hvordan virksomheden bedst muligt kan matches med og bruge offentlige uddannelsestilbud.

Nøgleord

 • Udbredelse af servicekoncepter
 • Et mere brugervenligt og tilgængeligt VEU-system
 • En virksomhedsnær udrednings- og rådgivningsfunktion
Alle godkendte AMU-udbydere samt skoleforeninger på AMU-området kan søge om midler fra puljen. Det er den juridiske enhed (hovedskolen), der skal søge på vegne af deres afdelinger.

Vigtig viden



 • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 6,79 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder