Børne- og Undervisningsministeriet: Opfølgning på obligatoriske sprogprøver

Puljens formål er at yde tilskud til de omkostninger, der er forbundet med opfølgning på sprogprøver for fri- og privatskoler og afdelinger af fri- og privatskoler, som er underlagt kravet om sprogprøver.

Nøgleord

  • Opfølgning på obligatoriske sprogprøver
  • På fri- og privatskoler
  • For skoleåret 2024/2025
Fri- og privatskoler, herunder for afdelinger af fri- og privatskoler, i det omfang de er underlagt kravet om obligatoriske sprogprøver, jf. folkeskolelovens § 11a, stk. 1 og friskolelovens § 1, stk. 3 og 4 samt vejledningen s. 1, kan søge puljen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    05.09.2024 13.00
Se lignende søgemuligheder