Børne- og Undervisningsministeriet: Model for et FGU-pædagogisk lærerkursus

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med et forsøgs- og udviklingsprojekt om lærerkompetencer i den forberedende grunduddannelse (FGU) afsat midler til et pilotprojekt, hvori der skal udvikles, afprøves og evalueres en model for et FGU-pædagogisk lærerkursus.

Nøgleord

 • FGU-institutionernes deltagelse i pilotprojekt
 • En model for et FGU-pædagogisk lærerkursus
 • Udvikle, afprøve og evaluere
FGU-institutioner kan ansøge om at deltage i pilotprojektet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 3 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder