Børne- og Undervisningsministeriet: Korte introduktionskurser

Formålet med de korte introduktionskurser er at understøtte, at flere voksne får mod på og lyst til at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU) og OBU ved på en lettilgængelig måde uden forudgående screening og test at blive introduceret til forskellige muligheder for opkvalificering og kompensering i forbindelse med deres læse- og skrivevanskeligheder, samt at viden om tilbuddene udbredes.

Nøgleord

 • Forsøg med korte introduktionskurser
 • Målrettet voksne med ordblindhed
 • Læse- og skrivevanskeligheder
Alle godkendte udbydere af OBU og FVU, dvs. VUC og deres driftsoverenskomstparter fx erhvervsskoler og oplysningsforbund, kan ansøge om tilskud fra puljen. Andre aktører kan indgå som samarbejdspartnere i konkrete ansøgninger, men kan ikke selvstændigt ansøge om midler fra puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 19,0 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  10.06.2024 13.00
Se lignende søgemuligheder