Børne- og Undervisningsministeriet: Elevengagerende aktiviteter

Puljens formål er at fremme elevengagerende undervisningsaktiviteter i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, der udbreder kendskab til og erindring om Holocaust og andre folkedrab.

Aktiviteterne forventes endvidere at bidrage til elevers afstandtagen fra racisme og fremmedhad og understøtte deres demokratiske medborgerskab.

Nøgleord

 • Elevengagering og fokus på undervisning
 • Besøg af overlevere og efterkommere af overlevere fra Holocaust eller andre folkedrab
 • Aktiviteter på Auschwitz-dagen
Foreninger, interesseorganisationer og museer, der arbejder med og har indgående viden om Holocaust og/eller andre folkedrab, kan ansøge om tilskud fra puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 800.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  21.05.2024
Se lignende søgemuligheder