Blindelegat.dk: Erna og arkitekt m.a.a. Villy G. Hansens fond nr. III

Formålet for fonden er at anvende disponible midler til økonmisk støtte til blinde og svagtseende i Nordjylland inden for område Fansk Bindesamfunds 21. kred omfatter ved fondens stiftelse.

Nøgleord

  • Støtte til blinde og svagtseende
  • Bosiddende i Nordjylland
  • Hjælp i hverdagen og dækning af ekstraordinære forhold
Uddelingerne har hidtil været givet til mange forskellige typer hjælp. Ofte er det udstyr til hjælp i det praktiske i hverdagen, men har også omfattet dækning af ekstraordinære forhold.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder