Bevica Fonden x Vanførefonden: Egmont Højskolen

For Egmont Højskolen er det helt afgørende, at skolen er åben og tilgængelig for alle elever, og tilgængelighed vedrører – udover det fysiske, det personlige, det pædagogiske og det faglige – også det økonomiske. Puljen vil have særlig fokus på, at unge med mindre økonomiske udfordringer får mulighed for at deltage i sommerkurserne og enkelte tilfælde de lange kurser.

Nøgleord

  • Fokus på, at unge med mindre økonomiske udfordringer
  • Deltagelse i sommerkurserne
  • Tilskud til sommerkurser og højskoleophold på Egmont Højskolen
Kursister, som ønsker et ugeophold om sommeren, har mulighed for at ansøge om udgiften til eget kursus eller udgiften til ledsagers ophold.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Tilskud til sommerkurser eller højskoleophold


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder