Bevaringsfonden for Svaneke

Bevaringsfonden for Svaneke blev stiftet den 30. marts 1983 i den hensigt økonomisk at støtte og fremme bevaringsarbejdet i Svaneke, lige som man ønskede at støtte bestræbelserne på at bevare byens kulturhistoriske arv.

Nøgleord

  • Bevarelse af byens miljø
  • Respekt for den historiske arv
  • Bevaringen af gamle huse og bybilleder i Svaneke
Støtten kan ydes som lån eller tilskud.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder