Bevaringsfonden for Rønne

Fondens formål er at virke for bevaringen af gamle huse og bybilleder i Rønne. Fonden kan i dette øjemed yde økonomiske støtte til ejere af bygninger indenfor de af regionskommunens vedtagne bevaringsområder med tinglyste bevarende lokalplaner i Rønne.

Nøgleord

  • Bevaringen af gamle huse
  • Bevaring af bybilleder
  • Støtte til de vedtagne bevaringsområder
Der kan ligeledes i særlige tilfælde ydes økonomisk støtte i bestræbelser på at bevare byens kulturhistoriske arv.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 5.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.05.2025
Se lignende søgemuligheder