Beredskabsstyrelsen: Uddannelse

Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige og ungdomsbrandkorps. Tilskuddet ydes gennem enhedstimebetalingssystemet, som administreres af Beredskabsstyrelsen.

Nøgleord

  • Uddannelse af frivllige
  • Uddannelsesaktiviteter i ungdomsbrandkorps
  • Økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse
Der gøres opmærksom på, at den kommune eller det redningsberedskab, der forestår ansøgningen, har pligt til at sikre, at der er indhentet de påkrævede børneattester jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps, bekendtgørelse 1125, af 11. august 2016.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024
Se lignende søgemuligheder