Ballerup Kommune: Kulturtilskudspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget yder tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle kommunens borgere. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge om tilskud fra puljen.

Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuel tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.

Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i al deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Nøgleord

  • Kulturelle arrangementer
  • Åbne alle for alle kommunens borgere
  • Kultur i Ballerup Kommune
Der skal søges om tilskud i god tid, så Kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til sagen inden arrangementet afholdes.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder