Augustinus Fonden: Kunst & Kultur – Bevaring af bygningsværker

Fonden støtter bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie eller på anden måde har national betydning. Fokus er på støtte til bevaring af kulturværdier i vand- og vindmøller og på bevaring af fredede bygninger af høj national kulturarvsværdi.

Nøgleord

 • Høj national kulturarvsværdi
 • Offentlig adgang
 • Høj national kulturarvsværdi
Møllelaug og ejere af fredede bygninger kan søge støtte.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet støtte for 33 mio. kr. i 2023


 • Ansøgningstidspunkt

  01.06.2024
  01.11.2024
Se lignende søgemuligheder