Audiologopædisk Forening: Sponsorater

Sponsorater, som studerende indskrevet på audiologopædi/logopædiuddannelserne på SDU, KUA eller professionshøjskolerne kan søge. Der kan max ansøges om 5.000 kr. pr. studerende, og det er en forudsætning af den studerende er medlem af ALF.

Nøgleord

  • Testmaterialer til brug i forbindelse med afgangsprojekt, bacheloropgave og/eller speciale
  • Interventionsmaterialer til brug i forbindelse med afgangsprojekt, bacheloropgave og/eller speciale
  • Transportomkostninger eller arrangementstøtte med fagligt indhold på studiestederne
Hvis du/I ønsker at ansøge om sponsorat, så send en motiveret ansøgning på max én side til Audiologopædisk Forening. Det skal fremgå hvad pengene skal bruges til og hvilket beløb der ansøges om.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 5.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder