Aubertins Familielegat

Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af familien Aubertin, dvs. personer som nedstammer fra legatets navngivere eller har været gift med en af disses descendenter, uden senere at være indtrådt i andet ægteskab, eller lever i ægteskabslignende forhold.

Nøgleord

  • Støtte til medlemmer af familien Aubertin
  • Fortrinsvis de familiemedlemmer, der har mest behov for støtte
  • Fortrinsvis unge under uddannelse og ældre pensionerede familiemedlemmer
Støtte fra legatet kan finde sted såvel efter forudgående ansøgning som uden ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.06.2025
Se lignende søgemuligheder