Asta & Jul. P. Justesens Fond

Det er fondens formål at udrede støtte til:

stifterens familie
personer udenfor familien, der enten har været i familien Justesens tjeneste, eller som har gjort sig fortjent for familien
almene formål, der ikke tilstrækkeligt varetages af staten, og ikke har partipolitisk sigte. Almene formål omfatter navnlig hjælp til nødstedte eller handicappede personer eller persongrupper, forskning samt projekter af samfundsmæssig betydning.

Nøgleord

  • Støtte stifterens familie
  • Personer, der enten har været i familiens tjeneste
  • Hjælp til nødstedte eller handicappede personer
Fonden holder ordinære bestyrelsesmøder fire gange årligt, hvor der tages stilling til uddeling.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder