Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for sceleroseramte

Assurandør Svend Aage Jensen og søster, Erne Helene Jensens legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af dissemineret scelerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde.

Nøgleord

  • Værdigt trængende personer
  • Ramt af dissemineret scelerose
  • Ude af stand til at tjene til livets ophold
Legatportioner af kr. 1.200,00. Ansøgningsfristen er den 1. juli.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    1.200 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.07.2024
Se lignende søgemuligheder