Assens Kommune: Udviklingspuljen

Udviklingspuljen har til formål at understøtte nye initiativer, der tilbydes af etablerede folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper, og som understøtter fællesskaber, at flere bevæger sig mere samt mental og fysisk sundhed.

Nøgleord

  • Organisationsudvikling
  • Nye initiativer eller projekter
  • Nye foreninger
Ansøgningen behandles i Folkeoplysningsudvalget og foreningen får svar fra afdelingen Plan og Kultur. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder