Assens Kommune: Socialt udsatte børn & unge

Puljen har til formål at sikre, at alle under 18 år i Assens Kommune har mulighed for at deltage i kommunens foreningsliv, uanset social baggrund.

Nøgleord

  • Støtte til medlemskontigent op til 1.000 kr.
  • Støtte til beklædning og udstyr op til 500 kr.
  • For børn og unge, hvor familien er trængende økonomisk
Foreninger, der søger støtte skal i lighed med andre tilskud fremvise tilskudsregnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er anvendt til formålet. Regnskabet aflægges i forbindelse med foreningernes almindelige regnskabsaflæggelse.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 1.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder