Assens Kommune: Lokalsamfundspuljen

Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til opfyldelse af Assens Kommunes Vision 2030.
Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i lokalsamfundene. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand.

Nøgleord

  • Udvikling og styrkelse af det aktive medborgerskab i lokalsamfundet
  • Bosætning og fastholdelse af borgere
  • Fremme lokale klimamæssige tiltag
Lokalsamfundspuljen kan søges af borgerforeninger, lokalråd, foreninger og enkeltpersoner som støtte til initiativer og projekter i Assens Kommunes lokalsamfund.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Typisk op til 50% af udgifterne


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder