Assens Kommune: Levende Bymidter – pulje til kulturaktiviteter

Assens Kommune vil gerne fremme brede samarbejder på kulturområdet, blandt andet med det formål at skabe attraktive byer og levende bymidter.

Derfor er der i 2023 afsat 240.000 kr. til samarbejdsprojekter, der kan skabe kulturaktiviteter og byliv i centerbyer og lokalsamfund. Puljen understøtter både kulturpolitikken og Assens Kommunes deltagelse i det landsdækkende partnerskab for levende bymidter.

Puljemidlerne uddeles til aktørgrupper i og omkring Assens Kommunes centerbyer: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerupperne, Vissenbjerg og Aarup.

Nøgleord

  • Samarbejde og aktivt medborgerskab
  • Offentlig adgang til aktiviteterne
  • Musik, sang og scenekunst samt madkultur og billedkunst
Ansøgningerne behandles i Medborgerskabs-, Kultur- og Beskæftigelsesudvalget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder