Assens Kommune: Kompetenceudvikling

Pulje til Kompetenceudvikling har til formål at understøtte kompetenceløft af frivillige ledere, undervisere, instruktører og trænere i forbindelse med initiativer, der tilbydes af etablerede folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper, og som understøtter fællesskaber, at flere bevæger sig mere samt mental og fysisk sundhed.

Nøgleord

  • Kompetenceudvikling for frivillige
  • Uddannelser, kruser eller andre initiativer
  • Tiltag og aktiviteter målrettet 13-18 årige vil blive prioriteret
Der kan højst ydes tilskud med 2.500 kr. om året pr. person. Det er muligt at søge støtte fra puljen til at sende flere af sted til samme eller forskellige kurser/uddannelser. Der ydes ikke tilskud til allerede afholdte kurser eller uddannelser.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.500 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder