Assens Kommune: Grøn pulje

Grøn Pulje er en pose penge udløst af nettilslutningen af et vedvarende energianlæg. Opstillerne pålægges at indbetale et bestemt beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori anlægget opstilles. For solcelleanlæg er det 40.000 kr. pr. opstillet MW. Det er kommunen, der administrer midlerne.

Nøgleord

  • Værdi til lokalmiljøer
  • Styrke landskabelige og rekreative værdier
  • Styrke det lokale liv og sammenhængskræft
Den enkelte puljes størrelse er fastlagt ved lov om VE anlæg og afgøres af antal opstillede MW. Der kan maksimalt søges støtte svarende til puljens samlede størrelse. Der ydes tilskud på op til 100 %. Tilskud kan gives til hele det ansøgte projekt eller til dele af projektet ud fra en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 100% af udgifterne


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder