Asger Nielsens Fond

Fonden har to sideordnede hovedformål:

Der ydes økonomisk støtte til økonomisk dårligt stillede, fortrinsvis ældre, tidligere selvstændige næringsdrivende og enker heraf i Horsens Kommune.
Støtte til arbejder til forskønnelse af Horsens by.

Nøgleord

  • Støtte til økonomisk dårligt stillede
  • Fortrinsvis ældre, tidligere selvstændige næringsdrivende og enker heraf i Horsens Kommune
  • Forskønnelse af Horsens by
Personer eller virksomheder, der opfylder fondens formål, opfordres til at sende en ansøgning til formand Jørgen Merrild Bie.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder