Arthur og Hubert Müllers Fond

Fondens formål er at sikre og underbygge grundlaget for de til BMV-gruppen hørende virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis, således, at gruppen så vidt forsvarligt bevares som en samlet og selvstændig virksomhedsgruppe, og at støtte ved legater eller lån til nuværende og tidligere medarbejdere i de virksomheder, hvortil stifterne er eller har været knyttet.

Nøgleord

 • Støtte gruppens virksomheders fortsatte beståen
 • Legater eller lån
 • Nuværende og tidligere medarbejdere
I det omfang gruppens virksomheder forretningsmæssigt og økonomisk befinder sig på et tilfredsstillende niveau foretages alene uddelinger til nuværende og tidligere medarbejdere, hvilket har været gældende i en længere årrække. I det omfang fondens indtjening og likviditet tilsiger dette, er det hensigten at udlodde op til maksimalt 4 mio. kr. årligt. Det tilstræbes, at uddelingerne udgør minimum 10.000 kr. pr. modtager.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Min. 10.000 kr. modtager
  Op til 4 mio. kr. samlet årligt bevilling


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder