Arbejdsmiljøforskningsfonden: Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning

Arbejdsmiljøpuljens formål er at forebygge, at ansatte på små private virksomheder nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker samt at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

I forbindelse med puljen afsættes 4 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023 til udvikling og opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte. Midlerne skal søges af forskningsinstitutioner, og det er et krav, at projekterne afprøver indsatser på små virksomheder.

Nøgleord

 • Autoriseret rådgivning
 • Sundhedsfremme
 • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler
På den baggrund ønsker Arbejdsmiljøforskningsfonden at støtte projekter, der med udgangspunkt i små og mindre virksomheders behov udvikler og opbygger praksisrettet forskningsviden om effekten af virkemidler på små virksomheder og viden om hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at virkemidlerne er effektive på små virksomheder.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 4 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder