Anemarie Pedersens Mindelegat

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til rekreationsophold for blinde og svagtseende i anledning af pågældendes sygdom, ulykkestilfælde eller anden væsentlig ændret livssituation, herunder som følge af ægtefælles dødsfald.

Nøgleord

  • Blinde og svagtseende
  • Rekreationsophold
  • Sygdom, ulykkestilfælde eller anden væsentlig ændret livssituation
I ansøgningen bedes angivet til hvilket formål, der ønskes støtte. Det er for tiden ikke muligt at indgive ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder