Anders Brøndums Fond

Fonden har mulighed for at støtte stifternes familie, hvilket omfatter direkte efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum.

Bestyrelsen vil foretage en afvejning af støtteværdigheden i hvert enkelt tilfælde. Relevante kriterier kan eksempelvis være begrænset indtægt/formue, svækkelse af alder eller sygdom, støtte til uddannelse, sygdomsbehandling m.v., samt støtte til oplevelser for den enkelte familie.

Nøgleord

  • Støtte stifternes familie
  • Direkte efterkommere efter Johnna og Anders Brøndum
  • Støtteværdighed
Alle udbetalte beløb indberettes til SKAT og ansøgningen skal påføres cpr-nummer og bankoplysninger. Der skal medsendes relevante oplysninger og eventuel dokumentation til brug for vurdering af støtten.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder