Andelsfonden: Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond

Andelsforeningernes humanitære og kulturelle fond – Andelsfonden, har sit udspring i Andelsforeningernes Sanatorieforening fra 1904, som havde til formål at bekæmpe tuberkulose og senere gigtsygdomme. Kapitalen blev fremskaffet gennem et årligt bidrag pr. medlem fra de andelsselskaber, der ville være med i foreningen.

Foreningen oprettede tuberkulosesanatorier ved Skive og Fakse samt et gigtsanatorium ved Skælskør. Efter udryddelse af tuberkulosen og det offentliges overtagelse af gigtbekæmpelsen, blev Andelsforeningernes Sanatorieforening opløst i 1970 og formuen overdraget til Andelsfonden.

Nøgleord

  • Gigtramte og gigtforskning
  • Indkøb af specielt behandlingsudstyr samt andre sundhedsmæssige opgaver
  • Kulturelle opgaver
Fonden har støttet en række projekter inden for gigtforskning og teknisk udstyr på hospitalernes gigtafdelinger og Gigtforeningens Center for Sundhed samt andre humanitære formål, herunder f.eks. Det internationale center for rehabilitering af torturofre (IRCT). Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner, bortset fra støtte til hjælpemidler til unge handicappede under uddannelse, herunder primært unge med baggrund i landbruget. Støtten til kulturelle projekter med relation til andelsbevægelsen vedrører museer og udstillinger, konferencer, bogudgivelser, samt støtte til personer og foreninger med fremadrettet interesse for andelsbevægelsen, jf. nedennævnte prisopgave. Desuden har fonden f.eks. støttet landdistriktsudvikling og de såkaldte ”Madskoler”, som har til formål at give børn og unge viden om kost og motion på en aktiverende måde. Visse aktiviteter koordineres med støtte fra Landbrugets Kulturfond.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder