Allerød Kommune: Fritidspuljen

Formålet med Fritidspuljen er, at yde tilskud til børn og unge med særlige behov for deltagelse i foreningslivet og hvor deltagelse er vanskeliggjort af økonomiske eller andre familiære forhold.

Nøgleord

  • Kontigent for børn og unge mellem 0-25 år
  • Et års kontigent og maksimalt 2.000 kr.
  • Udbetales til en forening
Barnet/den unge kan være henvist af en sagsbehandler, en pædagog i en institution, en lærer, en SSP- medarbejder eller anden kommunalt ansat person. En forening kan også på eget initiativ ansøge.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 2.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder