Albertslund Kommune: Idrætsrådets Initiativpulje

Albertslund Kommune støtter nye initiativer som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Måler er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv og at færre forlader foreningslivet.

Nøgleord

  • Udvikling af nye (forenings)tilbud
  • Aktiviteter for særlige målgrupper
  • Partnerskaber og samarbejder
Initiativer for børn og unge prioriteres højest. Graden af ansøgers egenfinansiering vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.11.2024
Se lignende søgemuligheder