Albertslund Kommune: Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje

Yder fx tilskud til nye (forenings)tilbud og aktiviteter for særlige målgrupper

Nøgleord

  • Nye (foreningstilbud)
  • Aktiviteter for særlige målgrupper
  • Samarbejde foreninger imellem el. med eksterne partner
Initiativer for børn og unge prioriteres højest. Udvalget prioriterer bæredygtige projekter højest f.eks. genbrug af materialer,. Ved brug af ekstern arbejdskraft ser udvalget gerne af lokale skoler eller leverandører vælges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder