Akademisk Arkitektforening: Understøttelsesfondet

Understøttelsesfondet er din mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis du er syg eller af andre grunde har behov for økonomisk støtte.

Nøgleord

  • Enker og enkemænd efter en arkitekt
  • Efterkommere efter en arkitekt
  • Medarbejdere, der er/har været ansat på en virksomhed ledet af en akademisk arkitekt
Understøttelsen tildeles i form af legater, der uddeles i portioner, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tildele ansøgere éngangslegater.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    21.05.2024
Se lignende søgemuligheder