Advokatsamfundets Fond

Advokatsamfundets Fonds formål er,

• at styrke advokatstandens selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetencer,
• at fremme advokatens positive relationer til samfundet som helhed,
• at varetage undervisnings- og oplysningsvirksomhed, der vedrører retlige forhold eller fremmer retsvidenskaben og retssikkerheden inden for retsplejen og den offentlige forvaltning.

Nøgleord

  • Selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetencer
  • Advokatens positive relationer til samfundet
  • Varetagelse af undervisnings- og oplysningsvirksomhed
Fondens midler bliver uddelt som en hædersgave i forbindelse med advokaternes fagfest. Fondens bestyrelse beslutter, hvem der skal have hædersgaven, på baggrund af de præsenterede kriterier.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Hædersgave


  • Ansøgningstidspunkt

    Udpeges af Advokatsamfundets Fonds bestyrelse
Se lignende søgemuligheder