Aarhus Universitets Forskningsfond: International mobilitet

AUFF ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Formålet med stipendierne er at udvikle AUs forskere både fagligt og personligt ved at give mulighed for international erfaring ved blandt andet at opbygge og styrke faglige netværk.

Nøgleord

  • Gæsteforskerstipendier
  • Sabbaticalstipendier
  • Ind- og udgående mobilitet
Begge virkemidler kan søges af fastansatte forskere (lektorer/seniorforskere eller professorer) ved Aarhus Universitet. Ansøgninger skal vedlægges en indstilling fra institutleder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    25.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder